Trường Mầm non Bình Minh là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Bình Minh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Bình Minh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Bình Minh phải được sự đồng ý của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương. 100% giáo viên thực hiện đầy đủ nội quy quy chế của nhà trường đề ra; 100% giáo viên soạn giáo án theo hoạt động được kí duyệt trước 1 tuần

Sĩ số các nhóm lớp học năm học 2018 -2019 tới ngày 29/8/2018 như sau :

- Nhóm 13-24 tháng A1: 03 học sinh với 1 cô giáo

- Nhóm 13-24 tháng A2: 02 học sinh với 1 cô giáo 

- Nhóm 25-36 tháng A1: 20 học sinh với 1 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A2: 15 học sinh với 1 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A3: 15 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 3A1: 47 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 3A2: 50 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 4A1: 44 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 4A2: 44 học sinh với 1 cô giáo

- Lớp 5A1: 41 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 5A2: 41 học sinh với 2 cô giáo